ایران، تهران

تلفن مشاوره :09120434397

بخش پوست و مو
اتاق ۱۰۳
۰۲۱-۸۸۲۰۱۵۰۵
info@clinicnayzi.com
نمایش مشخصات

آقای دکتر مهدی دیلمی

پزشک پوست و مو
بخش پوست و مو
اتاق ۱۰۲
۰۹۱۲-۰۴۳۴۳۹۷
info@clinicnayzi.com
نمایش مشخصات
بخش مدیریت
اتاق ۱۰۱
۰۲۱-۸۸۶۷۳۱۰۳
info@clinicnayzi.com
نمایش مشخصات

آقای دکتر احمد زاهدی

پزشک گوش و حلق و بینی
بخش گوش و حلق و بینی
اتاق ۱۰۹
۰۲۱-۸۸۶۶۵۵۳۲
info@clinicnayzi.com
نمایش مشخصات

کارکنان پزشکی

مریم افشار

پرستار
بخش تحویل
اتاق ۱۰۲

میترا احمدی

پرستار
بخش پوست
اتاق ۱۰۳

مهدی نصیری

دستیار پزشکی
بخش کاشت مو
اتاق ۱۰۲